Dodávka elektřiny pro domácnosti

Alternativní dodavatelé elektřiny dnes obsluhují tisíce domácností, umí nabídnout ceny o 5% - 10% nižší než tradiční dodavatelé. 

Férový přístup

Neslibujeme úsporu na to, abychom Vám ji následně vzali na jiných poplatcích (jako je to u některých dominantních dodavatelů). V naší Nebeské nabídce garantujeme stabilní úsporu a vždy nižší cenu než Váš současný dodavatel po celých 6 let. To je skutečně Nebesky výhodné!U nás je změna dodavatele ZADARMO a velmi jednoduchá

Přechod k novému dodavateli je velmi jednoduchý. Veškeré formality spojené se změnou dodavatele energií vyřídíme za Vás. Samozřejmě ZDARMA a bez jakéhokoliv přerušení dodávky energií.
Jak změnit dodavatele elektřiny:


 • 1. Uzavření smlouvy se společností Energie2

 • Vyplňte a podepište smlouvu o sdružené dodávce elektřiny.

  (Pro úspěšné zrealizování změny dodavatele potřebujeme mít od Vás vyplněná všechna políčka uvedená na formuláři smlouvy a na plné moci. Dvě vyhotovení vyplněné a podepsané smlouvy a dvě vyhotovení zplnomocnění zašlete na naši korespondenční adresu: Energie2 a.s., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6).
 
 • 2. Administrativa, kterou uděláme za Vás

 • Na základě Vašeho zplnomocnění vyřídíme formality za Vás, samozřejmě zadarmo.
 • Oznámíme Vašemu současnému dodavateli, že přecházíte s dodávkou elektřiny k Energii2. Současně budeme informovat i distributora, který Vám však zůstane stejný jako doposud.
 • Administrativní kroky mohou trvat až 3 měsíce – z naší strany však uděláme všechno pro to, abyste začali šetřit co nejdříve.
 
 • 3. Začátek dodávky s nižšími cenami

 • Po uplynutí výpovědní lhůty se konečně stáváte klientem Energie2. Budeme Vám účtovat nižší ceny za elektřinu než dominantní dodavatel, a to po dobu trvání smlouvy.
 • O procesu změny dodavatele budete informování dopisem.

 • 
Pozor na podmínky při výpovědi smlouvy

 • Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.
  Smlouvana dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena! Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím uplynutím (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Distribuční sazby pro domácnosti

Výše spotřeby i následná úspora se odvíjí od toho, jakou máte distribuční sazbu. Distribuční sazba je určena podle toho, na co a jak elektřinu využíváte – na občasné svícení, nebo i na vytápění?


 • KLASIK mini D01d

 • Jednotarifní produkt D01d je určen pro odběrná místa, která nemají elektrické vytápění ani elektrický ohřev vody. Sazba D01d je vhodná pro odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny (např. garáže, chaty).
 • KLASIK max - D02d

 • Jednotarifní produkt D02d je určen pro odběrná místa, která nemají elektrické vytápění ani elektrický ohřev vody. Sazba D02d je vhodná pro odběrná místa, jejichž spotřeba elektřiny je vyšší (např. rodinné domy, chaty), pro odběrná místa s běžnými elektrickými spotřebiči.
 • DUO - D25d a D26d

 • Dvoutarifní produkt D25d je vhodný zejména pro odběrná místa s elektrickými akumulačními spotřebiči s nižší spotřebou elektřiny. Pásmo NT je minimálně 8 hodin denně. Dobu platnosti VT a NT určuje příslušný provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS). Dvoutarifní produkt D26d je vhodný zejména pro odběrná místa s pevně instalovanými elektrickými akumulačními nebo hybridními spotřebiči na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, kde se elektřina využívá i na vaření. Hybridním spotřebičem se rozumí spotřebič, který má akumulační i přímotopné bloky, přičemž pro oba bloky platí stejné časové pásmo vysokého tarifu a pásmo NT. Pásmo NT se poskytuje minimálně 8 hodin denně s blokováním akumulačních elektrických spotřebičů v době pásma VT.
 
 • MAX - D35d

 • Dvoutarifní produkt D35d je vhodný zejména pro odběrná místa s pevně instalovanými elektrickými akumulačními nebo hybridními spotřebiči na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, kde se elektřina využívá i na vaření. Hybridním spotřebičem se rozumí spotřebič, který má akumulační i přímotopné bloky, přičemž pro oba bloky platí stejné časové pásmo vysokého tarifu a pásmo NT. Pásmo NT se poskytuje minimálně 16 hodin denně s blokováním akumulačních elektrických spotřebičů v době pásma VT.
 • MAX plus - D45d

 • Dvoutarifní produkt D45d je určen pro odběrná místa s elektrickým přímotopným vytápěním. Podmínkou pro přidělení sazby MAX plus je přiřazení distribuční sazby D45d. Dobu platnosti VT a NT určuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Doba platnosti NT je minimálně 20 hodin denně s blokováním přímotopných elektrických spotřebičů v době VT.
 
 • Tepelné čerpadlo - D55d a D56d

 • Dvoutarifní produkt  D55d je pro odběrná místa s vytápěním tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Dvoutarifní produkt  D56d je pro odběrná místa pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4. 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
 • Víkend - D61d

 • Dvoutarifní produkt  D61d je produkt vhodný pro rekreační objekty využívané v době víkendu. Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.