Dodávka plynu pro domácnosti

Zemní plyn je v současnosti jeden z nejkomfortnějších, ekologicky nejvíce šetrných zdrojů energie. Výhody, které nám při vytápění, ohřevu teplé vody, nebo při vaření zemní plyn poskytuje, využívá téměř každý znás.

Energie2 - dodávateľ plynu pre domácnosti

Aby byl pro Vaši domácnost i ekonomicky nejvýhodnější, připravili jsme informace, které Vám pomohou s výběrem správné služby pro Vaši domácnost. Tímto také chceme přispět k tomu, aby využívání zemního plynu ve Vaší domácnosti bylo ještě více ekologické, ekonomicky úsporné a pohodlné.


U nás je změna dodavatele ZADARMO a velmi jednoduchá

Přechod k novému dodavateli je velmi lehký. Veškeré formality spojené se změnou dodavatele energií vyřídíme za Vás. Samozřejmě ZDARMA a bez jakéhokoliv přerušení dodávky energií.

Jak změnit dodavatele plynu:


 

 • 1. Uzavření smlouvy se společností Energie2

 • Vyplňte a podepište smlouvu o sdružené dodávce plynu.

  Pro úspěšné zrealizování změny dodavatele potřebujeme mít od Vás vyplněná všechna políčka uvedená na formuláři smlouvy a na plné moci. Dvě vyhotovení vyplněné a podepsané smlouvy a dvě vyhotovení zplnomocnění je potřeba zaslat na naši korespondenční adresu: Energie2 a.s., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6.
 
 • 2. Administrativa, kterou uděláme za Vás

 • Na základě Vašeho zplnomocnění vyřídíme formality za Vás, samozřejmě zadarmo.
 • Oznámíme Vašemu současnému dodavateli, že přecházíte s dodávkou plynu k Energii2. Současně budeme informovat i distributora, který Vám však zůstane stejný jako doposud.
 • Administrativní kroky mohou trvat až 3 měsíce – z naší strany však uděláme vše pro to, abyste začali šetřit co nejdříve.
 
 • 3. Začátek dodávky s nižšími cenami

 • Po uplynutí výpovědní lhůty se konečně stáváte klientem Energie2. Budeme Vám účtovat nižší ceny za plyn než dominantní dodavatel, a to po dobu trvání smlouvy.
 • O procesu změny dodavatele budete informováni dopisem.


 • Pozor na podmínky při výpovědi smlouvy

 • Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.      
  Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena!  Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Distribuční sazby pro domácnosti


 • Tarif Vaření (D1)

 • Tarif je vhodný pro ty, kteří plyn využívají jen málo, převážně jen na vaření. Rozpětí odběru zemního plynu v tarifu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je od 0 do 1 890 kWh včetně (přibližně od 1 do 180 m3 včetně).
 
 • Tarif Ohřev vody (D2)

 • Tarif je vhodný pro ty, kteří plyn využívají převážně na vaření a na ohřev vody (menší rodinné domy i vytápění). Rozpětí odběru zemního plynu v tarifu za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců je nad 1 890 do 7 560 kWh včetně (přibližně od 180 do 720 m3 včetně).
 
 • Tarif Topení (D3)

 • Tarif je vhodný pro ty, kteří plyn využívají převážně na vaření, ohřev vody a vytápění. Rozpětí odběru zemního plynu v tarifu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je nad 7 560 do 63 000 kWh včetně (přibližně od 720 do 5 970 m3 včetně).
 
 • Tarif Topení+ (D4)

 • Tarif je vhodný pro zákazníky s velkým odběrem zemního plynu. Rozpětí odběru zemního plynu v tarifu za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců je nad 63 000 kWh do 630 000 kWh (přibližně nad 5 970 m3).