Ako zmeniť dodávateľa elektriny

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality, spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

 • Postup ako zrealizovať zmenu vášho dodávateľa


 • 1. Podpis zmluvy o združenej dodávke elektriny
 • Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny (maloodber). Zmluva pre VEĽKOODBER na vyžiadanie na adrese info@energie2.sk.
nameZmluva o dodávke elektriny
Maloodber
namePríloha č.1
Všeobecné obchodné podmienky
namePríloha č. 2 zoznam a špecifikácia OM
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
namePríloha č. 3 cena za dodávku
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
 • 2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi
 • Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.
nameSplnomocnenie
EE_ZSED29052013
nameVzor výpovede
Formulár na samostatnú výpoveď dodávky elektriny
 
 • 3. Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením
 • Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
  Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany.
 • 4. Začiatok dodávky elektrickej energie
 • Po uplynutí výpovednej lehoty Vám začneme s dodávkou elektrickej energie. O procese zmeny dodávateľa budete informovaný našimi pracovníkmi spoločnosti Energie2, a.s.
 • Zmena nebude pre vás znamenať starosti a prácu navyše.
 • Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť príslušné splnomocnenie podľa miesta vášho pôsobenia a my sa postaráme o všetko ostatné. Zvoľte si za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s., zašlite nám vyplnený a potvrdený.

  Ďakujeme, že ste si zvolili za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!