Změna smluvních podmínek


 • Uzavření smlouvy
  (Změna odběratele, existující odběrné místo) pro kategorii domácnosti

 • Žádost o změnu odběratele na existujícím odběrném místě zašlete 35 dní před požadovaným termínem ukončení na korespondenční adresu:

  Energie2, a.s.
  Křenova 438/7
  162 00 Praha 6 Veleslavín
  nebo elektronicky: na info@energie2.cz

 • Formulář "Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis"
nameŽádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis

 • Uzavření smlouvy
  (Změna odběratele, existující odběrné místo) pro kategorii NN - podnikatelé

 • Žádost o změnu odběratele na existujícím odběrném místě zašlete 35 dní před požadovaným termínem ukončení na korespondenční adresu:

  Energie2, a.s.
  Křenova 438/7
  162 00 Praha 6 Veleslavín
  nebo elektronicky: na info@energie2.cz
 • list vlastnictví nebo kupní smlouva, nebo souhlas vlastníka nemovitosti, pokud odběratel není vlastníkem nemovitosti (v případě úmrtí původního odběratele také úmrtní list)
 • výpis z obchodního rejstříku ČR, resp. výpis z živnostenského rejstříku ČR (pokud jde o podnikatelský subjekt), ne starší než 3 měsíce

 • Formulář "Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis"
nameŽádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis