Ako zmeniť dodávateľa plynu

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi ľahký. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa, vybavíme za vás. Samozrejme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.


  Postup ako zrealizovať zmenu Vášho dodávateľa:
 • 1. Podpis zmluvy o dodávke plynu

 • Vyplňte a podpíšte zmluvu o dodávke plynu
nameZmluva na dodávku plynu - Domácnosť
Súbor na stiahnutie
namePríloha ku zmluve v prípade viacerých odberných miest odberateľa
Súbor na stiahnutie
 • 2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi

 • Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.
nameSplnomocnenie
Súbor na stiahnutie
nameČestné vyhlásenie o ukončení zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s predchádzajúcim dodávateľom
Súbor na stiahnutie
 • 3.Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

 • Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
  Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany.
 • 4. Začiatok dodávky plynu

 • Po uplynutí výpovednej lehoty Vám začneme s dodávkou zemného plynu. O procese zmeny dodávateľa budete informovaný našimi pracovníkmi spoločnosti Energie2, a.s.
 
 • Zmena nebude pre vás znamenať starosti a prácu navyše

 • Všetko, čo musíte urobiť, je vyplniť príslušné splnomocnenie podľa miesta vášho pôsobenia a my sa postaráme o všetko ostatné. Zvoľte si za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s., zašlite nám vyplnený a potvrdený.

  Ďakujeme, že ste si zvolili za svojho partnera pre dodávky energie spoločnosť Energie2, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!