E - smlouva. Vyplňte si svoji smlouvu on-line.

Vyplňte elektronický formulář níže a naše zákaznické centrum Vás bude kontaktovat.

ODBĚRATEL

Jméno / firma
Datum narození
IČO
DIČ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO FIRMY

Ulice
č.p./č.o.
Obec
PSČ
Část obce
Telefon
E-mail
Zastoupená (jméno, příjmení, funkce)
Zápis v (OR - kde, oddíl, vložka)

KORESPONDENČNÍ ADRESA

   
Jméno / Firma
Ulice
č.p.
Obec
PSČ
Část obce

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (ELEKTŘINA)

EAN
Způsob připojení
Současný dodavatel
Hodnota jističe
Distribuční sazba
Předpokládaná spotřeba kWh
Záloha Kč/měsíc

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (PLYN)

Číslo MS
EIC
Číslo měřidla
Charakter odběru
Vaření
Ohřev vody
Topení
Předpokládaná spotřeba m3
Záloha Kč/měsíc
Poznámky

    Ve smyslu ust. § 4 písm. n) a násl. zák. č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji společnosti Energie2, a.s., byly tímto zpracovány a vedeny pouze pro účely zaslání zpracované zákaznické smlouvy