•  

 •  
 • Vážení zákazníci,

  s ohledem na rozhodnutí Bezpečností rady státu ze dne 10.3.2020 přijímá naše společnost Energie2, a.s. veškerá nezbytná opatření v souvislosti s výskytem COVID-19 koronaviru, které mají za cíl minimalizovat riziko možné nákazy jak v rámci naší společnosti, tak především během kontaktu s klienty.

 •  
 • I přesto, že na našich pobočkách jsou plněna hygienická a bezpečností doporučení, chtěli bychom Vás informovat o tom, že po dobu mimořádné situace v zemi, kdy je doporučení omezení kontaktu s veřejností,uzavíráme naše pobočky do 30.4.2020 pro veřejnost. Po dobu omezení Vás prosíme, abyste využili možnosti komunikovat s námi prostřednictvím infolinky 272 766 697, e-mailem na info@energie2.cz anebo korespondencí na adrese Křenova 438/7, 16200 Praha 6. Osobní návštěvu pobočky lze uskutečnit pouze po předchozí domluvě a pouze u neodkladných případů. Nahodilé návštěvy poboček, bez předchozího objednání, si dovolujeme odmítnout z výše popsaných důvodů.

 •  
 • Závěrem Vás chceme ujistit, že v současné době není chod naší společnosti nijak ohrožen,neevidujeme u žádného z našich zaměstnanců podezření na nákazu koronavirem a jsme Vám plně k dispozici na uvedených kontaktech.


  Děkujeme za pochopení,
  Energie2 a.s.


Energie2 a.s.

je česká společnost zabezpečující dodávku elektrické energie a zemního plynu na území České republiky

 •  

 •  


Co Vám nabízíme?

 
 •  
 • Velkoobchodní dodávka elektřiny
 • Velkoobchodní dodávka plynu
 • Služby subjektu zúčtování a převzetí zodpovědnosti za odchylku vůči OTE a.s.
 • Dodávka elektřiny a plynu pro komunální sektor, obce a města
 • Dodávka zemního plynu firemním zákazníkům
 • Dodávka elektřiny firemním zákazníkům
 • Zvýhodněné ceny pro domácnosti našich firemních zákazníků
 • Odborné energetické poradenství (optimalizace a nastavení technických parametrů odběrného místa)
 • Služby zákaznického servisu pro Vaše portfolio zákazníků v energetice (změna dodavatele, vyřízeni požadavků, info linka, fakturace…)
 • Doplňkové služby na úsporu energií


 •