Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti KLASIK

distribučné územie VSD, a.s.

nameCenník elektriny pre distribučné územie VSD , a.s. - Klasik pre rok 2014
Súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre distribučné územie VSD, a.s. - Klasik pre rok 2013
Súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre distribučné územie VSD, a.s. - Exklusiv pre rok 2013
Súbor na stiahnutie

platný od 01.01.2014
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
  EUR/kWhEUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
D1KLASIK mini 0,050800,060960,650,78
D2KLASIK max 0,050800,060960,650,78
D3DUO 0,054200,065040,037500,0450000,650,78
D4MAX mini 0,054700,065640,036320,0435840,650,78
D5MAX plus 0,060500,072600,043270,0519240,650,78
 •  
 • VT - vysoká tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 
 • NT - nízka tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 
 • OM - odberné miesto
 •  
 •  
 •  
 • KLASIK mini 
  Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1500 kWh
 • KLASIK max 
  Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.
 • DUO 
  Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je 8 hodín denne. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je v ostatnom čase.
 • MAX mini 
  Dvojtarifný produkt je vhodný najmä na odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody). 
 • MAX plus 
  Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov.
 • * Uvedené ceny nezahŕňajú: 
  distribučné poplatky
  poplatok do Národného jadrového fondu vo výške 0,003 EUR/kWh


Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti EXKLUSIV VÝCHOD

distribučné územie VSD, a.s., (cenník platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013)


SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
  EUR/kWhEUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
DD1KLASIK mini 0,057700,069240,650,78
DD2KLASIK max 0,057700,069240,650,78
DD3DUO 0,064500,077400,041900,0502800,650,78
DD4MAX mini0,064500,077400,041900,0502800,650,78
DD5MAX plus0,105500,126600,0474200,0569040,650,78
 •  
 • VT - vysoká tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 
 • NT - nízka tarifa, cena elektrickej energie v EUR za kWh 
 • OM - odberné miesto
 •  
 •  
 •  
 • KLASIK mini 
  Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1500 kWh
 • KLASIK max 
  Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.
 • DUO 
  Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je 8 hodín denne. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je v ostatnom čase.
 • MAX mini 
  Dvojtarifný produkt je vhodný najmä na odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody). 
 • MAX plus 
  Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov.
 • * Uvedené ceny nezahŕňajú: 
  distribučné poplatky
  poplatok do Národného jadrového fondu