Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti

distribučné územie ZSD a.s.

nameCenník elektriny pre distribučné územie ZSD, a.s. - Klasik pre rok 2014
Súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre distribučné územie ZSD, a.s. - Klasik pre rok 2013
Súbor na stiahnutie
nameCenník elektriny pre distribučné územie ZSD, a.s. - Exklusiv pre rok 2013
Súbor na stiahnutie


Cenník
 dodávky elektriny pre domácnosti

distribučné územie ZSD a.s. (platný od 01.01.2014)

SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba s DPH
  EUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/mesiac/OMEUR/mesiac/OM
DD1KLASIK mini0,0499500,0599400,650,78
DD2KLASIK max0,0499500,0599400,650,78
DD3DUO0,0594700,0713640,0399500,0479400,650,78
DD4MAX mini0,0572900,0687480,0363200,0435840,650,78
DD5MAX plus0,0721700,0866040,0432700,0519240,650,78
 •  
 • KLASIK mini 
  Jednotarifný produkt s nižšou spotrebou elektriny. Vhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou elektriny nižšou ako 1500 kWh
 • KLASIK max 
  Jednotarifný produkt s vyššou spotrebou elektriny. Vhodný pre odberné miesta s bežnými spotrebičmi.
 • DUO 
  Dvojtarifný produkt s vyššou spotrebou v nízkom pásme bez operatívneho riadenia . Produkt je vhodný pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom pásme. Doba platnosti nízkej tarify (NT), je 8 hodín denne. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla v ostatnom čase.
 • MAX mini
  Dvojtarifný produkt je vhodný najmä na odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti nízkeho pásma (najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi pre akumulačný ohrev vody)
 • MAX plus 
  Sadzba je vhodná pre spotrebu elektriny plne elektrifikovaných domácností s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Za plne elektrifikovanú domácnosť sa považuje domácnosť, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov.
 • * Uvedené ceny nezahŕňajú: 
  distribučné poplatky
  poplatok do Národného jadrového fondu