Príklad faktúr s vyznačením potrebných údajov

Príklad faktúry za plyn

Príklad faktúry elektrina - západné Slovensko


Príklad faktúry elektrina - stredné Slovensko


 

Príklad faktúry elektrina - východné Slovensko