E - zmluva LyonessElektronický formulár - Lyoness
ID číslo uživateľa Lyoness karty----421.000.
Držiteľ Lyoness karty (akceptovaná len karta vlastná, prípadne rodinného prislušníka-uviesť vzťah)

ODBERATEĽ

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Telefónne číslo
E-mail

ADRESA

Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ

   
   
Ulica
Číslo domu (orientačné/popisné)
PSČ
Mesto
»