Distributor a dodavatel - kdo je kdo?

O to, aby Vám doma svítily žárovky, aby hořel plyn ve sporáku a aby šla televize, se starají dva subjekty na energetickém trhu - distributor a dodavatel.

Distributor

Stará se o technické věci - o kabely, měřidla, sloupy elektrického vedení, o to, když při bouřce vypadne proud, když námraza strhne vedení, anebo když se někde kope a mění se vedení na plyn. O všechny tyto technické věci se stará distributor.

POZOR! Není možné změnit distributora elektřiny ani plynu! Distributoři mají regiony České republiky územně rozdělené a jakkoli byste chtěli, musíte toto rozdělení akceptovat.

Nevýhodou je, že distributor nemá konkurenta, a proto nemusí zásadně snižovat svoje ceny (které Vám účtuje za využívání kabelů, resp. potrubí). Všichni platíme distributorovi stejnou částku. Na tomto proto neušetříte! Distribuci musíme platit všichni stejně, bez slev, bez úspory.

S distributorem zpravidla nijak nekomunikujete, pouze pokud se jedná o nějakou poruchu na vedení, výpadek nebo o fyzické odpočty spotřeby na Vašich měřičích.

V České republice jsou tři distribuční společnosti pro elektřinu:

  • PRE distribuce, a.s.
  • ČEZ distribuce, a.s.
  • EON distribuce, a.s.

a dále že existují i LDS 

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti či k  síti rozvodu zemního plynu a zajištění dodávky elektřiny či zemního plynu pro zákazníka a jeho odběrné místo, respektive jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny či plynu) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu a to k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny. LDS vznikne vymezením území pro distribuci. Následně distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě, popř. koupí nebo pronajme od stávajícího vlastníka síť současnou. Vybraný distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny či plynu a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti. Samostatnou činností, která může navazovat na distribuci je dodávka vlastní komodity (elektřiny, plynu) při dodržení všech pravidel volného trhu z  pohledu oprávněného zákazníka.

Dodavatel

Stará se o to, abyste vůbec mohli elektřinu využívat. Velmi zjednodušeně řečeno: dodavatel dává distributorovi informaci, že řádně platíte a že elektřina může proudit ze sítě k Vám domů.

- dodavatel je ten, který se stará o správné účtování Vašich plateb, posílá Vám zálohové platební kalendáře a vyúčtování,

- dodavatelů je v České republice mnoho, konkurují si, a proto mohou (a musí) hýbat s cenami a snažit se, abyste si vybrali právě je.

Na níže uvedeném obrázku zjistíte, pod kterou distribuční společnost patří Vaše odběrné místo.