Změna smluvních podmínek

Uzavření smlouvy
(Změna odběratele, existující odběrné místo) pro kategorii domácnosti

Žádost o změnu odběratele na existujícím odběrném místě zašlete 35 dní před požadovaným termínem ukončení na korespondenční adresu:

Energie2, a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 Veleslavín
nebo elektronicky: na info@energie2.cz

Formulář "Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis"

Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis

Uzavření smlouvy
(Změna odběratele, existující odběrné místo) pro kategorii NN - podnikatelé

Žádost o změnu odběratele na existujícím odběrném místě zašlete 35 dní před požadovaným termínem ukončení na korespondenční adresu:

Energie2, a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 Veleslavín
nebo elektronicky: na info@energie2.cz

  • list vlastnictví nebo kupní smlouva, nebo souhlas vlastníka nemovitosti, pokud odběratel není vlastníkem nemovitosti (v případě úmrtí původního odběratele také úmrtní list)
  • výpis z obchodního rejstříku ČR, resp. výpis z živnostenského rejstříku ČR (pokud jde o podnikatelský subjekt), ne starší než 3 měsíce

Formulář "Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis"

Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis Žádost o změnu odběratele v odběrném místě - přepis