Odečty a fakturace

Odečet spotřeby za dodávku elektrické energie a zemního plynu a následná fakturace se realizuje ve 12ti měsíčních cyklech.

Vyúčtování může být zákazníkovi vystavené i dříve než jednou za 12 měsíců, a to v případě:

Vyúčtování může být zákazníkovi vystavené i dříve než jednou za 12 měsíců, a to v případě:

Ukončení odběru pro dané odběrné místo.

Změny dodavatele na daném odběrném místě.

Změny odběratele na daném odběrném místě.

Na základě žádosti klienta o mimořádný odečet (v případě dodávek plynu vždy k poslednímu dni v měsíci, a to při nahlášení odečtu zákazníkem do 2 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za poplatek stanovený distribuční společností. K 31.12. je tento odečet pro zákazníky zdarma. Nahlášení stavu se provádí prostřednictvím e-mailu na info@energie2.cz; v případě dodávek elektřiny pouze k 31.12., a to nahlášením stavu měřidla zákazníkem do 5 pracovních dnů na náš e-mail info@energie2.cz, při hlášení samoodečtu zákazník uvede: číslo měřidla, stav měřidla, EAN/EIC odběrného místa, identifikaci odběratele).

Zálohové platby

Abychom vyšli zákazníkům vstříc, umožňujeme stanovit si výši první zálohové platby samostatně. V případě, že si klient nestanoví výši zálohy, stanoví se následovně:

Nový klient - na základě předpokládaného odběru na dané odběrné místo.
Existující klient - na základě skutečně naměřené spotřeby za předcházející fakturační období.

Forma platby

Poštovní poukázka

V případě využití této formy placení za odběr energie je důležité vždy uvádět variabilní symbol. Výhodou je možnost úhrady na všech pobočkách České pošty, nevýhodou je poplatek za každou poštovní poukázku.

Bezhotovostní převod

Výhodou této formy platby je pravidelné poukazování plateb ve stejném termínu splatnosti. Klient si převod zřizuje sám prostřednictvím své banky. Je důležité vždy uvádět správný variabilní symbol, který se nachází na rozpise záloh pro dané odběrné místo. Při změně výše záloh je třeba příkaz upravit.

SIPO

Pokud zákazník žádá hradit zálohové platby prostřednictvím České pošty – SIPO, je potřeba nahlásit spojovací číslo SIPO, a to do 20. dne kalendářního měsíce. 

Zákazníkům doporučujeme si vždy zkontrolovat správnost variabilního symbolu uváděného při platbách. Stejně tak i číslo účtu, na které zasíláte své finanční prostředky. Vyhnete se tím možným nedorozuměním a komplikacím při případné reklamaci uhrazených položek při vyúčtování, případně i při upomínce.

Vrácení přeplatku z vyúčtovací faktury

V případě, že částka přeplatku z vyúčtovací faktury nepřesahuje šestinásobek nově stanovené zálohové platby, je rozúčtován do zálohových plateb dalšího období (tento postup se týká pouze zákazníků v segmentu domácnosti). V opačném případě je přeplatek zákazníkovi vrácen způsobem, který si zvolil na smlouvě (pokud není dohodnuto jinak).

Bankovní spojení
BankaČíslo účtuKód bankyIBANSWIFT
Komerční banka, a.s.51602570100CZ82 0100 0000 0000 0516 0257KOMBCZPPXXX