Často kladené otázky

Jak je možné, že společnost Energie2, a.s. má levnější dodávku plynu a elektrické energie než ostatní dodavatelé?

Liberalizovaný trh s plynem a elektřinou nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn a elektřinu pro své zákazníky za výhodné ceny.

Budou ceny elektřiny a plynu platné po celý rok? Jakou mám jistotu, že po provedení změny dodavatele společnost Energie2, a.s. cenu nezvýší?

Po celou dobu trvání dodávky garantuje naše společnost výhodnější cenu plynu a elektřiny oproti velkým dodavatelům v daném distribučním území.

Kolik smluv budu mít uzavřených na plyn a kolik na elektřinu?

Smlouvu uzavíráte pouze jednu, a to s naší společností.

Kdy proběhne změna dodavatele plynu či elektrické energie?

Skutečný termín, kdy ke změně dodavatele dojde, se dozvíte až v uvítacím dopise s předpisem záloh, který dostanete v průběhu prvního týdne po zahájení dodávky plynu. Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte. Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena! Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Na jak dlouho bude smlouva s Energie2, a.s. uzavřena?

Smlouva se uzavírá standardně na dobu určitou, 12, 24 a 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí lhůty trvání smlouvy se její platnost i účinnost prodlužuje dle platných všeobecných obchodních podmínek. V případě, že jedna ze stran nemá zájem smlouvu prodloužit, musí tuto informaci předat písemně a prokazatelně doručit druhé straně v termínu dle příslušných všeobecných obchodních podmínek vztahujícím se k dané smlouvě před vypršením platnosti smlouvy.

Jaké druhy smluv uzavírá oprávněný zákazník?

1.) "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku silové elektřiny a její dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
2.) Smlouvu o dodávce elektřiny ", která zahrnuje pouze dodávku silové elektřiny, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy" Smlouvu o distribuci ".
3.) "Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku zemního plynu a jeho dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka
4.) Smlouvu o dodávce zemního plynu, která zahrnuje pouze dodávku zemního plynu, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy" Smlouvu o distribuci ".

Účtuje vaše společnost nějaký aktivační poplatek za připojení?

Společnost Energie2, a.s. neúčtuje žádný poplatek, celý přechod spojen se změnou dodavatele je ZDARMA.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a provozovatelem distribuční soustavy?

Provozovatelé distribučních společností jsou právně samostatné společnosti. Mezi distributorem a odběratelem elektřiny se standardně uzavírá jen smlouva o připojení k distribuční soustavě. Odběratel elektřiny potom uzavírá tzv. smlouvu o sdružené dodávce elektřiny se svým dodavatelem, na základě které mu dodavatel zabezpečí a vyúčtuje i distribuci elektřiny a platbu za distribuci následně odvede distributorovi elektřiny. Cena za distribuci elektřiny je stanovena Energetickým regulačním úřadem a dodavatel elektřiny ji nemá možnost nijak ovlivnit.

Na koho se mám obrátit v případě poruchy elektroměru a plynoměru?

Vždy se obraťte na Vašeho distributora elektřiny a  zemního plynu. V tomto se pro Vás nic nemění.

Kam se obrátit v případě reklamací faktur?

Na stránce www.energie2.cz v části zákaznická podpora, zákazník najde formulář na vyplnění příslušné reklamace, který je automaticky doručen pracovníkům společnosti na řešení.

Kam se obrátit v případě provedení změny na odběrném místě / ukončení - připojení odběrného místa?

V části zákaznická podpora zákazník si vybere podle změny, kterou chce provést formulář na vyplnění. Po vyplnění a vytištění formuláře je zapotřebí, aby ho zákazník zaslal e-mailem na info@energie2.cz nebo doručil formou poštovní zásilky.

Jak zjistím EAN kód u svého dodavatele, když není uveden na faktuře?

Zavolejte na linku pro zákazníky a identifikujte se číslem odběrného místa (OM) a číslem elektroměru či plynoměru. Oba údaje najdete na faktuře a potom obdržíte EAN kód nebo EIC kód.