Dodávka elektřiny pro velkoodběratele

Velkoodběratelé jsou odběratelé kategorie A a B. Znamená to, že odebírají elektřinu ze sítě velmi vysokého napětí (s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV) a ze sítě vysokého napětí (s napětím mezi fázemi od 1kV do 52 kV včetně). Zpravidla se jedná o výrobní závody, nákupní střediska či sídla státních institucí.

Co Vám nabízíme?

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické odběry, přistupujeme k takovým zákazníkům individuálně a snažíme se smluvní podmínky nastavit tak, aby došlo k co největší úspoře nákladů. Jsme si vědomi, že ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně. Ceny proto kalkulujeme na míru každému zákazníkovi podle spotřeby, distribuční sazby a dalších faktorů.

Umíme Vám poradit při optimalizaci jističů nebo rezervované kapacity a tím pádem snížit ceny alespoň na distribuci. V souvislosti s tím můžeme také nabídnout možnost úspory na distribučních poplatcích, a to prostřednictvím spolupráce se společnosti AGUSEN s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti realizace úspor energií a energetického poradenství. Tato společnost nabízí službu externího energetika a také možnost úspor na distribučních platbách v souvislosti s nastavením rezervovaných kapacit, hodnot ¼ hodinových maxim, přepravních kapacit pro plyn apod. Disponuje také energetickým terminálem, kde se soustřeďují výstupy z jednotlivých měření a lze zde sledovat regulační prvky, zásahy a nastavovat regulační úrovně pro dodávky energií.

 

Mám zájem o schůzku