Dodavatel energií Energie2 v České republice

Energie2 a.s. je česká společnost zabezpečující dodávku elektrické energie a zemního plynu na českém trhu.

Liberalizace trhu s elektřinou umožnila vstoupit na trh i jiným dodavatelům. Naše společnost je alternativní dodavatel elektrické energie a plynu. Dokážeme Vám při spotřebě elektrické energie a plynu snížit náklady až o desítky stovek korun ročně.

7 důvodů, proč si vybrat právě nás

 

nižší cena elektřiny a plynu

bezplatné energetické poradenství a profesionální zákaznická péče

bezplatná změna dodavatele

individuální vypracování cenové nabídky

zajištění všech úkonů při změně dodavatele

Váš elektroměr a vedení k němu nadále obsluhuje vaše distribuční společnost, která odstraňuje i případné poruchy

individuální přístup k potřebám zákazníka

Certifikát ISO

 

Na základě auditu, který ve společnosti Energie2 a.s. provádí certifikační orgán QES Cert s.r.o., jsme již od roku 2013 držiteli certifikátu,který potvrzuje zavedení, používání a udržování systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016. Poslední audit u nás proběhl v říjnu 2022.

Během auditu jsou detailně zkoumány zásadní procesy firmy. Provedený audit prokázal, že společnost Energie2 a.s. má dlouhodobě zavedený a používaný systém kvality, tento systém je na velmi dobré úrovni a společnost jej udržuje a neustále rozvíjí. Náš závazek je pokračovat v udržování systému, jeho ověřování pravidelnými interními i dozorovými audity a též neustále zlepšovat všechny procesy ve firmě.

ISO ISO
enviromentální management
ISO ISO
management kvality

 

Etický kodex

 

Společnost Enegie2 a.s, se dobrovolně přihlásila k dodržování pravidel chování vymezených Etickým kodexem obchodníka při svém jednání se zákazníky a s ostatními obchodníky s elektřinou či plynem a byla zařazena do Seznamu obchodníků – členů Etického kodexu obchodníka, který vede Energetický regulační úřad.

Etický kodex obchodníka Etický kodex obchodníka
Soubor ke stažení

 

Deklarace účastníků trhu s energiemi na ochranu spotřebitelů

 

Dne 24.06.2019 se společnost Energie2, a.s. připojila k Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů, která byla vydána dne 27.05.2019 s účinností od 01.07.2019. Tato deklarace byla připravena Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu k otázce prodeje energie koncovým zákazníkům. Za účelem posílení ochrany spotřebitele jsme se stejně jako ostatní signatáři deklarace zavázali dodržovat tyto zásady:

  • budeme mezisebou sdílet výpovědní lhůty, tj. jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem
  • budeme písemně informovat zákazníka o jeho přechodu k novému dodavateli
  • nebudeme se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců
  • budeme zákazníkům, jejichž smlouvy byly uzavřeny prostřednictvím zprostředkovatelů, vždy poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace
  • budeme ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií
  • budeme kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budeme požadovat okamžitou nápravu či případně ukončíme se zprostředkovatelem spolupráci

Pravidla zpracování osobních údajů

 

Pravidla zpracování osobních údajů vydanév souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pravidla zpracování osobních údajů Pravidla zpracování osobních údajů

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

 

Kontrolní seznam zveřejňujeme v souladu s ‍§ ‍61 ‍odst. ‍2 ‍písm. ‍l) zákona č. ‍458/2000 Sb. o ‍podmínkách podnikání a ‍o ‍výkonu státní správy v ‍energetických odvětvích a ‍o ‍změně některých zákonů (energetický zákon). Kontrolní seznam je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu a obsahuje informace o právech spotřebitele elektřiny/plynu a další důležité informace o energetice:

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie