Jak šetřit elektrickou energií

Platby za elektřinu patří k nejvyšším nákladovým položkám ve firmách a v domácnostech. My Vám nabízíme několik rad a tipů na úsporu elektrické energie.

Úsporu energie můžeme dosáhnout:

 • dobrou tepelnou izolací domu, bytu (obvodové zdi, střecha, podlaha),
 • výměnou jednoduchých oken s dřevěným rámem za plastová či dřevěná vakuová okna, která podstatně snižují únik tepelné energie,
 • přistavěním zimních prosklených zahrad k ochlazované stěně domu,
 • utěsněním spár na dveřích, resp. použitím hrubšího závěsu, který omezí průvan,
 • ukončením závěsů nad úrovní parapetní desky,
 • správnou orientací oken - okna orientovaná na jih mají nižší únik tepla než okna orientovaná na sever,
 • krátkým, ale intenzivním větráním vytápěných místností,
 • využíváním venkovních rolet, které zamezují úniku tepla.

Úspora energie v domácnosti

Vytápění

Ani nejlepší vytápění nefunguje optimálně bez správně nastavené regulace.

Elektrické vytápění je pořeba regulovat prostorovými termostaty. Snížení teploty vytápěného prostoru při odchodu z domu o 5 °C může ušetřit 30 % energie.

V okolí radiátorů či konvektorů má být dostatečný prostor na proudění vzduchu, který zvyšuje účinnost vytápění.

Při nastavování optimální teploty vytápěných místností je třeba postupovat od nižší teploty k vyšší.

Pří odjezdu na dovolenou je výhodnější vytápění nevypínat, ale temperovat místnosti.

Záclony by neměly překrývat elektrické vytápění - snižuje se tím účinnost vytápění a v některých případech se zvyšuje i pravděpodobnost vzniku požáru.

Zvýšením vlhkosti vzduchu v obývaném prostoru lze dosáhnout snížení spotřeby energie na vytápění, jakož i tepelnou pohodu. Při 30%vlhkosti je tepelná pohoda dosažena při teplotě 23°C, při 60% vlhkosti stačí 21°C. Takto je možné ušetřit 12 - 15 % elektřiny na vytápění.

Obytný prostor by se neměl přetápět. Snížení teploty např.  o 1°C představuje asi 6%úsporu energie.

 

Ohřev teplé užitkové vody (TUV)

Vzdálenost odběru vody od bojleru by měla být co nejmenší.

Potrubí rozvodu teplé užitkové vody je potřeba důkladně izolovat. Vhodné je použít moderní izolační materiály.

Elektrický akumulační bojler by neměl být v místnosti se sníženou teplotou.

Je třeba dodržovat optimální teplotu nastavení termostatu bojleru, max. teplota by měla být 55 °C.

Pokud se bojler delší dobu nepoužívá, je vhodné vypnout ohřev vody.

Při nastavování teploty je vhodné řídit se informacemi od výrobce, uvedenými v technickém popisu bojleru.

Nepřiměřeně vysoké spotřebě bojleru zabraňuje pravidelné odstraňování vodního kamene z topných těles.

Při volbě velikosti bojleru je třeba vzít v úvahu počet osob v domácnosti.

Kapající baterie znamená plýtvání energií i Vašimi penězi.

Při správném nastavení přívodů vody jsou pákové baterie úspornější než klasické.

Upřednostněním sprchování před koupáním lze ušetřit až trojnásobek spotřebované elektrické energie.

 

Šetření elektrické energie na osvětlení

Klasické žárovky je vhodné nahradit účinnějšími světelnými zdroji, např. kompaktními zářivkami. Čím více hodin se svítí, tím je tato náhrada výhodnější. Při delší nepřítomnosti je vhodné osvětlení v místnosti vypínat.

 

Úspornost moderních elektrospotřebičů

Výrobci elektrospotřebičů pochopili nezbytnost hospodaření s energií, a tak mají špičkové výrobky podstatně nižší spotřebu energie. Například chladničky a mrazničky až o 45 % méně než před deseti lety. Automatické pračky spotřebují o 20 % méně vody a o 22 % méně elektřiny než před deseti lety. Při rozhodování o výměně starých elektrospotřebičů za nové je tedy třeba brát v úvahu i tyto skutečnosti.

 

Praní a sušení

 • U praček s neregulovanou spotřebou vody podle objemu prádla je nutné využívat celou kapacitu pračky.
 • Pokud má pračka program volby polovičního množství prádla, jeho využíváním lze ušetřit vodu i elektrickou energii.
 • Program předpírky používat pouze na skutečně silně znečištěné prádlo.
 • Nižší spotřebu sušičky lze dosáhnout vkládáním dobře odstředěného prádla.
 • Příliš vlhké, ale i příliš suché prádlo vyžaduje víc energie na žehlení.

Chlazení a mrazení

Ušetřit se dá výměnou staré chladničky či mrazničky za modernější typ s nižší spotřebou elektrické energie a se skutečně potřebným objemem. Je třeba si uvědomit, že chladnička i mraznička jsou připojené na zdroj elektrického proudu po celou dobu svého chodu, proto je velmi důležité si již při koupi všímat, kolik elektrické energie spotřebují.

Je potřeba zvolit vhodnou velikost chladničky i mrazničky, které by měly být zaplněny alespoň na 70 %. Chladit prázdný prostor je zbytečným plýtváním.

Chladničku i mrazničku je třeba umístit co nejdále od tepelného zdroje a slunečního záření - čím nižší je teplota okolí, tím nižší je i spotřeba elektrické energie.

Chladničce ani mrazničce neprospívá vlhké prostředí.

K zadní části chladničky i mrazničky musí být volný přístup vzduchu.

Je třeba dbát na to, aby těsnění dveří chladničky i mrazničky správně přiléhalo a aby dveře nezůstávaly dlouho otevřené.

Do chladničky a mrazničky by se měly ukládat pouze studené potraviny, jejichž teplota není vyšší než teplota v místnosti.

Termostatem je třeba nastavit vnitřní teplotu podle obsahu ledničky. Snížení teploty v chladničce o 2 °C znamená zvýšení spotřeby elektrické energie asi o 15 %.

Při ukládání čerstvých potravin do mrazničky musí být teplota uvnitř minimálně - 22 °C. Čím nižší je teplota, tím rychleji se zboží zamrazí a kvalita zůstane zachována. Po dobu celého procesu uskladnění potravin v mrazničce je třeba dodržovat rovnoměrnou teplotu. Předpokladem zachování kvality potravin je dodržení teploty - 18 °C.

Pravidelné odmrazování předchází zvyšování spotřeby (1 cm námrazy způsobuje 70% zvýšení spotřeby elektrické energie).

Teplotu v chladničce je třeba přizpůsobit uskladňování potravin - zbytečně nízká teplota zvyšuje spotřebu elektrické energie. Jelikož různé potraviny potřebují při uskladnění různé teploty, chladicí prostor v chladničce je rozdělen do tří teplotních částí: mrazicí část, chladicí zóna s teplotou + 4 až + 10 °C, "sklepní zóna" s teplotou + 10 až + 15 °C.

 

Vaření a pečení

 • Při vaření je vhodné používat pokličku. Vaření bez pokličky znamená 150 - 300% zvýšení spotřeby energie. To platí jak pro elektrický, tak pro plynový sporák.
 • Dna hrnců mají být rovná, zejména při vaření na elektrickém sporáku. Nerovné dno zvýší spotřebu energie až o 40 %. Velikost dna hrnce má být stejná jako velikost varné desky elektrického sporáku. Pokud je hrnec menší, například o 3 cm, ztráta energie je až 30 %.
 • V rámci možností je vhodné využívat tlakové hrnce, zejména při déle trvající přípravě jídel (15 až 50% úspora energie). Tajemství úspory spočívá ve zkrácení času vaření a v tom, že po dosažení odpovídajícího tlaku lze snížit příkon.
 • Vařit je třeba v přiměřeném množství vody. Její nadměrné množství znamená nejen vyšší spotřebu vody, ale i energie. Při ohřívání jednoho litru vody tam, kde stačí čtvrt litru, je spotřeba energie vyšší o 25 %.
 • Elektrický sporák je třeba zapínat až když je hrnec na plotně a vypínat ještě před koncem vaření.
 • Energeticky výhodné je používat moderní domácí elektrospotřebiče - rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, kávovary apod.

 

Elektrospotřebiče v pohotovostním režimu

V každé domácnosti je určitý počet elektrospotřebičů, které spotřebovávají energii bez toho, aby byly v provozu. Jsou v režimu, který nazýváme "stand-by" (pohotovostní režim). Je to v případě, kdy u nich po vypnutí svítí malé červené nebo zelené světélko. Elektrospotřebič se stále nachází v provozu (i když není právě aktivní) a tím spotřebovává elektrickou energii. Typickým příkladem jsou televizory nebo videorekordéry, které můžeme vypnout hlavním vypínačem, nejen dálkovým ovládáním.

Pokud se příkon všech těchto elektrospotřebičů spočítá, mohou dohromady představovat dokonce vyšší spotřebu energie než chladnička nebo mraznička.