Ukončení odběru

V případě, že se rozhodnete podat výpověď smlouvy s naší společností, je potřeba zaslat na korespondenční adresu naší společnosti vyplněnou Žádost o ukončení odběru s uvedeným důvodem v žádosti. Při výpovědi smlouvy je potřeba postupovat v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami naší společnosti.

V případě, že ukončujete odběr na Vašem odběrném místě v případě zániku odběrného místa, případně prodeje nemovitosti, nebo úmrtí, je potřeba zaslat na korespondenční adresu naší společnosti vyplněnou Žádost o ukončení odběru s uvedeným důvodem žádosti. V žádosti je třeba uvést korespondenční adresu, kam Vám bude zaslána vyúčtovací faktura ukončeného odběru.


Vyplněný formulář můžete zaslat na korespondenční adresu:

Energie2, a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 Veleslavín
nebo elektronicky na info@energie2.cz

Formulář "Žádost o ukončení odběru"

Žádost o ukončení odběru Žádost o ukončení odběru