Cenník elektrickej energie pre malé podniky do 30 MWh

Cenník dodávky elektrickej energie pre maloodber do 30 kWh pre rok 2013 Cenník dodávky elektrickej energie pre maloodber do 30 kWh pre rok 2013
platný od 01.01.2013
Cenník elektriny pre maloodber- Exklusiv Cenník elektriny pre maloodber- Exklusiv
(platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013)
Cenník dodávky elektriny pre maloodber - Klasik - platný od 01.01.2013
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFisná mesačná sadzba s DPH
DMP1/C1, C2, C3Jednotarif KLASIK0,066700,0800400,650,78
DMP4/C4, C5Dvojtarif DUO0,069300,0831600,048220,0578640,650,78
DMP6/C6Dvojtarif vykurovanie MAX0,069940,0839280,051990,0623880,650,78
DMP7/C7, C8Dvojtarif vykurovanie0,088820,1065840,067120,0805440,650,78
DMP10/C10Verejné osvetlenie PANORA0,049720,0596640,650,78
Cenník dodávky elektriny pre maloodber - Exklusiv- platný pre zákazníkov, ktorí podpísali zmluvu po 01.03.2013
SadzbaProduktVT bez DPHVT s DPHNT bez DPHNT s DPHFixná mesačná sadzba bez DPHFixná mesačná sadzba sDPH
DMP1/C1, C2, C3Jednotarif KLASIK0,063200,075840,650,78
DMP4/C4, C5Dvojtarif DUO0,067700,081240,042650,051180,650,78
DMP6/C6Dvojtarif vykurovanie MAX0,069940,0839280,046700,056040,650,78
DMP7/C7, C8Dvojtarif vykurovanie0,073820,0885840,061120,0733440,650,78
DMP10/C10Verejné osvetlenie PANORA0,049720,0596640,650,78