Domácnosť

Vyplňte prosím elektronický formulár pre danú zľavu. Údaje označené červenou farbou sú povinné. Pre lepšiu orientáciu pri vypĺňaní si pozrite príklady faktúr s vyznačením potrebných údajov.  

Príklady faktúr
Štandard
Lyoness
VIP
Iná zľava

V zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, ktoré týmto poskytujem spoločnosti Energie2 boli týmto spracované a vedené iba na účely zaslania spracovanej zákazníckej zmluvy.